เลือกแบรนด์⋅แปรงถ่าน
ที่ต้องการเทียบขนาด

MAKITA

35-00-XXX


• CB – XXX •

MAKTEC

35-00-XXX


• CB – XXX A •

BOSCH

35-01-XXX


• 00 – 06 – XXX •

HITACHI

35-99-XXX


• 999XXX •

Black&Decker

35-02-XXX


• 00 – 08 – XXX •

RYOBI

35-07-XXX


• 00 – 02 – XXX •

METABO

35-11-XXX


• 00 – 20 – XXX •

DEWALT

35-20-XXX


• 00 – 31 – XXX •

STANLEY

35-32-XXX


• XXXXXX •

AEG

35-03-XXX


• 00 – 19 – XXX •

MITSUBISHI

35-05-XXX


• 00 – 01 – XXX •

TOSHIBA

35-06-XXX


• 00 – 05 – XXX •

JEPSON

35-13-XXX


• 00 – 22 – XXX •

เครื่องมือจีน

35-15-XXX


• เครื่องมือเทียบ •

DYNAMO

35-2XX-XXX


• XXXXXX •

BOSCH
ขนาดแปรงถ่านบ๊อช

รหัส 35-01-XXX
เบอร์สินค้า XXX

รหัสสินค้า 35-01-XXX เบอร์สินค้า XXX

เลือกเบอร์แปรงถ่าน Bosch

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6x14x20

(ม.ม.)

35-01-001

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
1306 , 1307 , 1308 , 1309

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-002

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องกระแทกคอนกรีต
USH-27

6.3×6.3×20

(ม.ม.)

35-01-003

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
1174.0

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-004

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
1106 , 11210.6 , 1171

สว่านโรตารี่
11210 , GAH500DSR

เครื่องกระแทกคอนกรีต
11210.3 , GBH2/20SE , UBH2/20S , UBH2/20SE

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน
PBS60 , PBS75

กบไฟฟ้า
PHO200

เลื่อยวงเดือน
PKS46

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น
PSS280 , PSS280A

6.3×12.5×20

(ม.ม.)

35-01-005

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
1103

เครื่องขัดไฟฟ้า
1301

บล๊อกขันน๊อต กระแทกไฟฟ้า
1413

6.3x10x20

(ม.ม.)

35-01-006

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
1121.7 , 1121.9 , 1174.1 , 1174.2

เลื่อยวงเดือน
3234-203 , PKS65 , PKS66

สว่านโรตารื่
GBH5/40DCE

เครื่องกระแทกคอนกรีต
GSH5CE

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-007

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
11201

สว่านโรตารี่
UBH4/26-2DS

เครื่องขัดไฟฟ้า
1321.0 , 1321.4 , 1322.0 , 1322.4 , 1323 ,
1326
1326.1 , 1328.4 , 1331 , 1331.4 , 1332 , 1332.4
1333.2

เครื่องเร้าเตอร์
GOF1600 GOF1700E

6.3×12.5×20

(ม.ม.)

35-01-008

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดเงาไฟฟ้า
GPO12E

เครื่องตัดแผ่นโลหะ
GSC4.5

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-009

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
1119 , 1120

เครื่องขัดไฟฟ้า
1328

เลื่อยวงเดือน
3234-203 , PKS65

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-010

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
1331 , 1332 , 1333 , 1341 , 1342

เครื่องสกัดปูน
USH-27 , GSH 27 , GSH27VC

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.3x10x22

(ม.ม.)

35-01-011

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
11205

สว่านโรตารี่
11205.1 , 11206 , 11208 , UBH6/35D , USH6

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-012

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องกระแทกคอนกรีต
11302 , 11305

6.3×12.5×18

(ม.ม.)

35-01-013

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
11202

เครื่องสกัดคอนกรีต
11209 , 11214 , 11304 , 11305
GBH7/45DE , GHB8/65DCE , GHB8DCE , USH10

6.3×6.3×16

(ม.ม.)

35-01-015

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
1114 , 1122 , 3254

เครื่องขัดคอ(ตรง)ยาว
1204

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น
3203 , 3240 , GSS28A

เครื่องเร้าเตอร์
3261 , PSS230

สว่านกระแทก
CSB400-2 , POF50

เลื่อยจิ๊กซอว์
P-10 , P-120SB , GST54

6.3×6.3×16

(ม.ม.)

35-01-016

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
1174.0

สว่านไฟฟ้า
1205 , 1327

ไขควงไฟฟ้า
1503

กรรไกรไฟฟ้า
1504 , 1506 , 1506.1 , 1508 , 1520

เครื่องปั้มรู
1530 , 1530.1

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์
1577 , 1578

เครื่องขัดคอ(ตรง)ยาว
1102.1 , 1108 , PSS230

เครื่องขัดไฟฟ้า
1412.7 , PWS-115 , PWS6-115

6.3x8x16

(ม.ม.)

35-01-018

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
0173.0 , 0173.5 , 0173.7 , 1177
SB-450

สว่านไฟฟ้า
1111 , 1112 , 1113

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-019

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
11213.1 , 11213.9 , 1210 , 1337
1337.1 , 1338 , GWS6-100(OLD)

เครื่องขัดคอ(ตรง)ยาว
1211 , GGS27L

เครื่องเจียรแม่พิมพ์
1347

เลื่อยจิ๊กซอว์
1581.7

เครื่องตัดหนัง
GNF20CA

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-020

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
1127 , 1127.7 , 1180 , 1182
CSB470LE , CSB500-2 , CSB500RE , CSB500RLE

CSB550-2 , CBS550RE , CSB550RET , GBM10
GBM10RE , GBM10-2RE , GBM10REX , GBM10X
GBM13HRE , GSB16RE , GSB18-2 , GDS18E
GSB20-2 , GSB20-2RE , GSB20-2RET
GSB400RE , GSB550RE , PSB400 , PSB400-2
PSB400RE , PSB420RE , PSB420RET , PSB500RE

ไขควงไฟฟ้า
14127 , GSR6-25TE , GSR6-40TE , 1416.6 , 1462.7

บล๊อกขันน็อตกระแทกไฟฟ้า
1435.7 , 1436 , GDS18-E

กบไฟฟ้า
PHO100 , PHO20-82 , PH030-82 , GH020-82 , GH031-82

เครื่องมือสำหรับงานไม้
PFZ550E

เครื่องเร้าเตอร์
POF400 POF400A

เครื่องขัดกระดาษทราย
PSS28AE

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.3×6.3×17

(ม.ม.)

35-01-021

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
1122 , 1158.7 , CSB420-2 , SB350-2
SB350E , SB400-2 , SB520-2

เลื่อยจิ๊กซอว์
3125 , 3230.4 , 3238.7
PST50 , PST50-2 , PST50E/50 , PST54
PST54E , PST54PE , PST55PE , PST60PE
PST64PAE , GST54 , GST54E , GST65 , GST65E

สว่านไฟฟ้า
3147.7 , 3241 , 3241.6 , GBM450
GBM450RE , GBM6

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น
GSS28 , GSS28A

เครื่องตัดเล็มหญ้า
PHS36G , PHS46G , PHS66G

เครื่องตัดฟองน้ำ
PST60PAE , PST60PE

6.3×6.3×13

(ม.ม.)

35-01-022

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
11207 , 1207.5 , 11207.7 , UBH3/24SE

5x8x17.5

(ม.ม.)

35-01-023

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
1210

เครื่องขัดคอ(ตรง)ยาว
1211 , GGS27 , GGS27

เครื่องเจียรแม่พิมพ์
1215

เลื่อยจิ๊กซอว์
1581.7 , GST25M , GST60PB , GST60PE
GST60-PBE , GST80PB , GST80PBE , GST85PB , GST85PBE

เครื่องตัดเต็มหญ้า
PRT199

กบไฟฟ้า
32522 , P-400

เครื่องปั๊มรู
GNA20 , 1530 , 1530.1

กรรไกรไฟฟ้า
GSC28 , 1503.1 , 1506 , 1506.1

เครื่องเร้าเตอร์
PQF500A , PDF52 , POF500

6.3×6.3×14

(ม.ม.)

35-01-024

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

กรรไกรไฟฟ้า
1506 1577

เครื่องปั๊มรู
1530

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-025

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเจียรแม่พิมพ์
1351 , 1352 , 1356 , 1361

เครื่องขัดไฟฟ้า Ø7″
1362 , GWS18-180 , GWS18-180J , GWS20-180
GWS20-180J , GWS20-180S , GWS21-180 , GWS22-180
GWS23-180 , GWS24-180JBV , GWS24-180JVI

เครื่องขัดไฟฟ้า Ø9″
GWS18-230 , GWS19-230 , GWS20-230 , GWS20-230S , GWS21-230

GWS23-230 , GWS24-230 , GWS24-230JBV , GWS24-230JVI

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-026

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
CSB550-2 , PSB400RE , GSB16-RE

5x8x15.5

(ม.ม.)

35-01-027

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
1347 , 1348 , GEX150ACE , GWS7-115
GWS6-100 (NEW)

5x8x15.5

(ม.ม.)

35-01-028

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องมือสำหรับงานไม้
GUF4-22A

เครื่องขัดไฟฟ้า Ø4″
1348.7,  GWS5-100 , GWS8-100C/CE (NEW)

เครื่องขัดไฟฟ้า Ø5″
GWS9-125 , GWS9-125CS , GWS1-125ci , GWS14-125ci

เครื่องเจียรคอยาว Ø1/4″
GGS3000L , GGS5000 , GGS5000L

เครื่องเซาะร่องกำแพง
GNF20CA

สว่านไฟฟ้า
GBM16-2E , GBH2SE , GBH2-24DSE/DFR

เครื่องเลื่อยอเนกประสงค์
GSA90OPE

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-029

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

กรรไกรไฟฟ้า
GSC 3.5

เครื่องขัดเงาสี
GPO 9-180

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-030

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
GBM23-2 , GBM23-2E

เครื่องขัดคอ(ตรง)ยาว
GGS6 , GSS6S

เครื่องปั่นสารละลาย
GRW11E

สว่านกระแทก
GSB90-2E

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

5x8x15.5

(ม.ม.)

35-01-031

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
GBM6 , GBM6RE , GBM10 , GBM10RE
GBM13RE , GBM1000 , GBM350 , GBM350RE
PSB55RE , CSB550RE , GSB550RE

เครื่องขัดกระดานทราย
PEX12AE , PEX115A , PEX125A , PEX125AE

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น
PSS23 , PSS23AE , PSS28A , GSS14

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์
GST100BCE

เครื่องอเนกประสงค์
GOP250CE

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-032

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทกโรตารี่
UBH2/20PLE , UBH2/220RLE , GSB-16RE

บล๊อกขันน็อตกระแทกไฟฟ้า
1435.7

กบไฟฟ้า Ø3-1/4″
GHO20-82

เครื่องเร้าเตอร์
POF400A

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-034

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทกโรตารี่
UBH4/26-2DS

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-035

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
UBH6/35 , UBH6/35D , USH6

6.3x14x17

(ม.ม.)

35-01-036

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เลื่อยวงเดือน
GKS85S

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-037

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดไฟฟ้า
GSS16A

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-038

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดกระดาษสายพาน
GBS100A

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-039

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเลื่อยโซ่
PKE35B , PKE40B

เลื่อยวงเดือน
PKS54

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-040

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเร้าเตอร์
POF500A

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

XXXXX

(ม.ม.)

35-01-041

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องตัตคอนกรีต-กระเบื้อง
1551

เครื่องตัดน้ำ
GMS34

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-042

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องทำความสะอาดบ้าน
PAS10-20 , PAS850

XXXXX

(ม.ม.)

35-01-043

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องทำความสะอาด
PAS1000 , PAS100F

XXXXX

(ม.ม.)

35-01-044

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องทำความสะอาด
PAS800

XXXXX

(ม.ม.)

35-01-045

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องตัดเล็มหญ้า
PRT23 , PRT30

5x10x17

(ม.ม.)

35-01-046

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องตัดเล็มหญ้า
PRT200

เครื่องขัดไฟฟ้า
GWS7-115

5x8x9

(ม.ม.)

35-01-047

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า
GBM1

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

5x8x14.5

(ม.ม.)

35-01-117

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านกระแทก
PBH16 , PBH16-2 , PBH160R , GSB16RE

สว่านโรตารี่
UBH2/20SE , GAH500DSR , GBH2-18E , GBH2-18RE
GBH2-20D , GBH2-20DRE

เครื่องขัดกระดาษทราย
GSS180A-C

6.3×12.5×22

(ม.ม.)

35-01-122

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
GBH5DCE , GBH5-38D , GBH5/40DCE
GBH7DE , GBH7-45DE , GBH7-46DE , GBH38

เครื่องกระแทกคอนกรีต
GSH4 , GSH388 , GSH5 , GSH5X , GSH5CE

เครื่องเลื่อยวงเดือน Ø7-1/2″
GKS190 รุ่นไหม่

5x10x17

(ม.ม.)

35-01-124

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
GSH3 , GSH3E , GSH3-28E
GBH4DSC , GBH4DFE

เครื่องขัดกระดาษทราย
PSS280

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-126

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
GBH10DC , GBH10DCE , GBH11DE

เครื่องกระแทกคอนกรีต
GSH10C , GSH11E

5x8x19

(ม.ม.)

35-01-127

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องกระแทกคอนกรีต
GBH2-24DSE , GBH2-24DSR

สว่านโรตารี่
GBH2SE

XXXXXX

(ม.ม.)

35-01-128

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องมือสำหรับงานไม้
PMS400 , PMS400PE

5x8x9

(ม.ม.)

35-01-129

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดกระดาษทราย
PDA100

6.3×12.5×22

(ม.ม.)

35-01-130

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องมือสำหรับงานไม้
GFZ14-35A , GFZ16-35AC

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.3×9.5×13.5

(ม.ม.)

35-01-141

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเลื่อยวงเดือน
GKS 6-1/2″
GKS 7-1/4″ รุ่นเก่า

7x19x16

(ม.ม.)

35-01-142

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

แท่นตัดไฟเบอร์ Ø14″
GCO14-2

7x11x17

(ม.ม.)

35-01-143

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เลื่อยวงเดือน Ø6-1/2″
GKS150 (รุ่นใหม่ NEW)

เลื่อยวงเดือน Ø7-1/4″
GKS190

เครื่องตัดน้ำ Ø4-3/8″
GDM12-34

5x8x15

(ม.ม.)

35-01-144

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

กบไฟฟ้า Ø3-1/4″
GHO 10-82 รุ่นใหม่

5x8x19

(ม.ม.)

35-01-145

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
GBH2-22 , GBH2-22E , GBH2-22RE , GBH2-23E
GBH2-23RE , GBH2-23REA , GBH2-28D , GBH2-28DFV
GBH3-28DFR , GBH2-26E , GBH2-26DRE , GBH2-26DFR

6.3x16x22

(ม.ม.)

35-01-146

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

แท่นตัดไฟเบอร์ Ø14″
GCO-2 , GCO-2000 รุ่นใหม่

แท่นเครื่ององศา Ø10″
GCM-10M

5x8x12.5

(ม.ม.)

35-01-147

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องตัดฟองน้ำ
GSG300

เครื่องมือสำหรับงานไม้
PMS400

6x10x17

(ม.ม.)

35-01-148

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเป่าลม
GBL 550

5x8x17

(ม.ม.)

35-01-149

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องขัดคอนกรีต Ø5″
GBR14C

6.3x8x13

(ม.ม.)

35-01-150

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเจียร Ø4″
GWS7-100 รุ่นปัจจุบัน
GWS7-100T , GWS7-100ET

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-01-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.2×12.4×14.5

(ม.ม.)

35-01-151

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องลื่อยวงเดือน Ø7″
GKS-7000 รุ่นปัจจุบัน

เครื่องตัดกระเบื้อง Ø4.3/8″
GCM13-34

5x10x16

(ม.ม.)

35-01-152

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเจียร Ø4″
GWS8-100z รุ่นปัจจุบัน

5x10x22

(ม.ม.)

35-01-153

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องสกัดคอนกรีต
GSH3E , GSH3-28E

5x10x22

(ม.ม.)

35-01-154

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านโรตารี่
GBH4-32DFR , GBH8/65DCE

6.3×6.3×16

(ม.ม.)

35-01-155

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้า Ø3/8″
GBM350 รุ่นใหม่

4.7×6.3×12

(ม.ม.)

35-01-156

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องกระดาษทรายสั่น
GSS140A , GSS230

7x17x17

(ม.ม.)

35-01-157

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเลื่อยองศา Ø10″
GCM10 , GCM1OS , GCM800S

8.3×12.7×20

(ม.ม.)

35-01-158

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

เครื่องเลื่อย Ø9″
GKS235

5x8x12

(ม.ม.)

35-01-159

แปรงถ่าน
BOSCH
(บ๊อช)

สว่านไฟฟ้าØ 1/2″
GBM600 รุ่นใหม่

งานช่างไม่ยากอย่างที่คิด
แค่มีเครื่องมือคู่ใจคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความเกี่ยวกับแปรงถ่าน

แปรงถ่าน (Brushes) คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ใช้นำส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างส่วนที่อยู่นิ่งกับที่ (Stator) หรือที่เราเรียกกันว่า ฟิลล์คอย (Field Coil) และส่วนที่หมุน (Rotor) หรือที่เราเรียกว่า ทุ่นอาร์เมเจอร์ (Armature) เพื่อทำให้วงจรไฟฟ้าสมบูรณ์ ส่งกำลังขับให้กับมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor)

ซองถ่าน (Brushes holder) คือ อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญของวงจรไฟฟ้า โดยซองถ่านมีหน้าที่ยึดติดแปรงถ่านด้านที่มีสปริงและทองแดงไว้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้ส่วนที่เป็นคาร์บอนสัมผัสติดกับคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ในการรับและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์

คาร์บอนและกราไฟต์ (Carbon & Graphite) แปรงถ่านส่วนใหญ่ถูกผลิตโดยใช้คาร์บอน และกราไฟต์เป็นหลัก โดยแปรงถ่านคาร์บอนทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ มักใช้ในเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก แปรงถ่านแกรไฟต์ทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์และนำไปให้ความร้อนจนแปรสภาพเป็นแกรไฟต์ แปรงถ่านชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีและนิยมใช้กันแพร่หลาย

แปรงถ่านโลหะแกรไฟต์ (Metal Graphite) เป็นแปรงถ่านชนิดพิเศษที่สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าสูงได้ดี เหมาะกับเครื่องมือที่มี slip ring เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ มักพบใช้งานกับไดนาโม เครื่องปั่นไฟ

แปรงถ่าน ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ชิ้น คือ

 1. แท่งถ่านคาร์บอน แกรไฟต์ โลหะแกรไฟต์(ทองแดงผสมแกรไฟต์)
 2. สายทองแดง
 3. ขั้วต่อสายทองแดง
 4. สปริง

แปรงถ่านถูกแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ได้แก่

 1. Electrographite brushes อิเล็กโทรกราไฟต์ เป็นแปรงถ่านเกรดที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ด้วยคุญสมบัติการหล่อลื่นที่ดี มีการระบายความร้อนที่ดี ทนต่อแรงเสียดทานลดการสึกกร่อนของคอมมิวเตเตอร์และแหวนลื่นได้ดี ทำงานได้ดีทุกย่านแรงดันไฟฟ้า และคงยังประสิทธิภาพสูงที่การใช้กระแสไฟฟ้าสูง แรงดันไฟฟ้าสูง และความเร็วสูง สามารถทำงานภายใต้ภาระหนักได้ดี
 2. Carbon Graphite brushes คาร์บอนกราไฟต์ เกิดจากการผสมกันของกราไฟไต์และปิโตรเลียมโค้ก (petcoke,petroleum) หล่อขึ้นเป็นก้อนที่ความร้อนสูง จึงมีเนื้อแข็งและทนทาน ทำให้แปรงถ่านนี้สามารถทนต่อการใช้งานหนักได้ดี มีความต้านทานที่สูง  เหมาะใช้งานกับเครื่องมือรุ่นเก่า ที่มีความเร็วต่ำ กระแสไม่สูงมากนัก เช่นเครื่องจักรคอมมิวเตเตอร์ Commutator machine
 3. Natural graphite brushes แปรงถ่านที่ประกอบด้วยกราไฟต์ธรรมชาติหรือกราไฟต์เทียมที่หลอมรวมกันมีลักษณะแปรงที่อ่อนนุ่ม กราไฟต์ธรรมชาติมักประกอบขึ้นจากขี้เถ้าทำให้มีความพรุนต่ำ ซึ่งช่วยให้แปรงมีฤทธิ์กัดกร่อนที่ดีและไม่ทำให้เครื่องสกปรก คุณสมบัติเหล่านี้ส่งผลให้คอมมิวเตเตอร์หรือวงแหวนลื่นได้รับการปกป้องระหว่างการทำงานในบรรยากาศที่ปนเปื้อนได้ดีมาก เหมาะกับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง
 4. Resin graphite brushes เป็นแปรงถ่านที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงถึงสูงมากกว่าชนิดอื่นๆ ผลิตขึ้นจากกราไฟต์ผสมกับเรซินแบบเทอร์โมเซ็ตติง ผสมเข้าด้วยกันโดนการกดอัดและทำให้เป็นโพลีเมอร์ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม คุณสมบัติแข็งแรงและทนทานสูงมาก การสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ เหมาะกับเครื่องที่ใช้งานกระแสไฟฟ้าต่ำ
 5. Metal graphite แปรงชนิดนี้ทำจากกราไฟต์ธรรมชาติและผงโลหะ ซึ่งทองแดงเป็นองค์ประกอบโลหะที่ใช้มากที่สุด แต่ก็ยังใช้ดีบุก เงิน และตะกั่วบ้าง เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ จึงใช้งานได้ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำและทำต่อกระแสไฟฟ้าได้สูง สามารถใช้งานได้หลากหลายเครื่องมือ มักพบในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอมมิวเตเตอร์ ไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

ปัจจัยที่ทำให้แปรงถ่านเสียไว

1. ความผิดปกติที่เกิดกับแปรงถ่าน

 • ติดตั้งแปรงถ่านไม่ดี เกิดการลัดวงจร (Spark)
 • เลือกใช้งานแปรงถ่านผิดเกรด
 • หน้าสัมผัสของแปรงถ่านไม่เรียบ
 • สปริง และลวดทองแดงเสียหาย
 • ซองใส่แปรงถ่านเสียหาย

2. ความผิดปกติที่เกิดกับคอมมิวเตเตอร์

 • หน้าสัมผัสเปื้อนน้ำมัน
 • หน้าสัมผัสสึกกร่อน ไม่เรียบ
 • ฉนวนไมก้า (Mica) หลุดออกมา

3. ความผิดปกติที่เกิดกับมอเตอร์

 • การสั่นสะเทือนบนตัวมอเตอร์และโหลด (Load) ที่มากเกินไป
 • สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ลม ฝุ่น น้ำมัน จารบี

การดูแลรักษาแปรงถ่าน

 • ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟที่ซองถ่าน และแปรงถ่าน
 • เช็คระยะห่างของซองถ่าน ควรห่างประมาณ5มิล.
 • เช็คแรงกดของสปริง
 • เพียงทำความสะอาดฝุ่นออกจากมอเตอร์
 • เช็ดคราบสกปรกออกจากมอเตอร์

อายุการใช้งานแปรงถ่าน

โดยปกติแล้วแปรงถ่านในเครื่องมือไฟฟ้า จะมีอายุการใช้งาน 1-2ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นกัน หากใช้งานบ่อยตัวแปรงถ่านจะเกิดการสึกกร่อนเร็ว และผิวสัมผัสเสียหายไว ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการของแปรงถ่านที่ใกล้หมดได้จาก อาการเหล่านี้ Click

แปรงถ่านหมดดูยังไง

เนื่องจากอายุการใช้งานของแปรงถ่านนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน เรามีวิธีเช็คง่ายๆ ว่าแปรงถ่านของคุณใกล้หมดแล้วหรือยัง

 1. ให้ลองเปิดใช้งานเครื่องมือ หากเปิดเครื่องไม่ได้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า เป็นสัญญานว่าแปรงถ่านหมด
 2. เมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ แล้วพบว่าเครื่องมือทำงานไม่ต่อเนื่อง มีอาการสะดุด เป็นสัญญานว่าแปรงถ่านคุณนั้นใกล้หมดแล้ว

หากเกิด 2 อาการนี้อย่าเพิ่งตกใจ เครื่องมือของคุณไม่ได้เสีย อาจจะแค่ แปรงถ่านหมด เท่านั้น

การเปลี่ยนแปรงถ่านคาร์บอน

ทำได้ง่ายๆ เปลี่ยนเสร็จใน5นาที เพียงทำขั้นตอนดังนี้

เนื่องจากแปรงถ่านเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการนำส่งกระแสไฟฟ้า จึงพบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด ซึ่งเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปรงถ่านได้บริเวณมอเตอร์ของเครื่องมือ เครื่องใช้เหล่านั้น ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดฝาเครื่องมือ เครื่องจักร
 2. มองหาบริเวณที่มี ทุ่น และฟิลคอย
 3. บริเวณคอมมิวเตเตอร์ของทุ่น จะมีซองถ่านอยู่
 4. ให้เปิดซองถ่าน และนำแปรงถ่านอันเก่าออก
 5. ทำความสะอาดภายในเครื่องมือ เป่าฝุ่นและเช็ดคราบสกปรกออก
 6. ตรวจเช็คขั้วสายไฟ สปริง และถ่านของแปรงถ่านใหม่ก่อนใช้งาน
 7. ใส่แปรงถ่านใหม่เข้าไป โดยใส่ด้านที่มีขั้วทองแดงเข้าด้านในซองถ่าน และนำด้านเนื้อถ่านคาร์บอนไว้ฝั่งคอมมิวเตเตอร์
 8. ประกอบเครื่องมือกลับเหมือนเดิม และทดสอบการใช้งาน
 9. แนะนำให้เปิดใช้งานที่ความเร็วรอบต่ำ เป็นเวลา 3-5นาที เพื่อให้แปรงถ่านเข้าที่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ