เลือกแบรนด์⋅แปรงถ่าน
ที่ต้องการเทียบขนาด

MAKITA

35-00-XXX


• CB – XXX •

MAKTEC

35-00-XXX


• CB – XXX A •

BOSCH

35-01-XXX


• 00 – 06 – XXX •

HITACHI

35-99-XXX


• 999XXX •

Black&Decker

35-02-XXX


• 00 – 08 – XXX •

RYOBI

35-07-XXX


• 00 – 02 – XXX •

METABO

35-11-XXX


• 00 – 20 – XXX •

DEWALT

35-20-XXX


• 00 – 31 – XXX •

STANLEY

35-32-XXX


• XXXXXX •

AEG

35-03-XXX


• 00 – 19 – XXX •

MITSUBISHI

35-05-XXX


• 00 – 01 – XXX •

TOSHIBA

35-06-XXX


• 00 – 05 – XXX •

JEPSON

35-13-XXX


• 00 – 22 – XXX •

เครื่องมือจีน

35-15-XXX


• เครื่องมือเทียบ •

DYNAMO

35-2XX-XXX


• XXXXXX •

HITACHI
(HIKOKI)
ขนาดแปรงถ่านฮิตาชิ – ไฮโคคิ

รหัส 35-99-XXX
เบอร์สินค้า XXX

รหัสสินค้า 35-99-XXX เบอร์สินค้า XXX

เลือกเบอร์แปรงถ่าน HITACHI HIKOKI

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

7x13x17

(ม.ม.)

35-99-002

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 3/4″
DU-PN2

6.3x17x17

(ม.ม.)

35-99-003

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

กบไฟฟ้า 5-3/8″ รุ่นเก่า
PF4 , PF4-2 , PFH4-2

6.5×7.5×14

(ม.ม.)

35-99-005

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเจียร 4″
รุ่นใหม่ G10SS2

4.7x8x13

(ม.ม.)

35-99-006

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/4″ รุ่นเก่า
LUh 7

สว่านไฟฟ้า 3/8″ รุ่นเก่า
NU-DN4

สว่านไฟฟ้า 1/2″ รุ่นเก่า
BUL-SH3

XXXXXX

(ม.ม.)

35-99-007

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องขัดเงา 5″ รุ่นเก่า
P125

4.7×6.5×14

(ม.ม.)

35-99-008

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/4″ รุ่นเก่า
LUL-DN2

4.7×6.5×12

(ม.ม.)

35-99-009

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า
HUL2 , HUL3 , HUN-GM

เครื่องขัดไฟฟ้า
LDU

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น
LUS-SO , LUT-DM4

6.3x11x16

(ม.ม.)

35-99-010

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/2″ รุ่นเก่า
BU-PN

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6×6.5×12

(ม.ม.)

35-99-011

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องขัดไฟฟ้า 4″รุ่นเก่า
PDA-100 , PDA-100B

6.3x8x16

(ม.ม.)

35-99-012

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องมือไฟฟ้า
NLU-2

7x15x17

(ม.ม.)

35-99-018

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเซาะร่องไม้ 7-1/2″
G-20C

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4″
SB110(รุ่นเก่า)

7x17x17

(ม.ม.)

35-99-019

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องตัดไฟเบอร์ 12″
CC-12Y (แบบทรงเครื่องขัด)

แท่นตัดไฟเบอร์ 12″
CC-12

แท่นตัดไฟเบอร์ 14″
CC-14

แท่นตัดไฟเบอร์ 16″
CC-16 , CC-16SA

เครื่องสกัดปูน 1-3/16″
PH-65A

เครื่องสกัดปูน 1-3/16″
H-65SA (รุ่นเก่า) , H-65SC (รุ่นใหม่)

เครื่องสกัดปูน 1-1/4″
H-90SA (รุ่นเก่า) , H 90SB (รุ่นใหม่)

7x11x17

(ม.ม.)

35-99-020

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/2″
BU-PN3 , D13 , DMR-13

สว่านหัวฉาก 90º 1/2″
D-13Y

สว่านไฟฟ้า 5/8″
DMT-16

สว่านไฟฟ้า 3/4″
PU-PM3

สว่านกระแทก 1-3/8″
VTV-16 , VTV-16A

สว่านต๊าป 5/16″
UT-8V

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.5×7.5×12

(ม.ม.)

35-99-021

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านหัวฉาก 90º 3/8″
D-10Y , D-10YB

เครื่องจิกซอว์
CJ-60A , CJ-65 , CJ-65V ,
CJ-65VA , CJ-7V
JH-60A , JHT-60A , JHV-60

เครื่องเร้าเตอร์ 1/4″
TN-6C , TR-6 , TR-6A , M-6SA

เครื่องเจียรแม่พิมพ์ 1/4″
LDU-4 , GP-2

เครื่องเป่าลม
RB-40SA

เครื่องบล็อกไฟฟ้า 1/2″
WH-14 , UT-14Y

เครื่องบล็อกไฟฟ้า 5/8″
WH-16 , WR-6SA

สว่านโรตารี่ 5/8″
VR-16 , VRV-16

สว่านโรตารี่ 25/32″
DH-20V , DH-20VB

สว่านโรตารี่ 31/32″
DH-25V , DH-25PA , DH-25PB

กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้าตัด 1.6มม.
CE-16 , CN-16 ,
CE-16SA

กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้าตัด 2.0มม.
CE-20 , CN-23

กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้าตัด 2.9มม.
CE-29

กบไสไม้ไฟฟ้า 3-1/4″
P-20SB , F-20A

เครื่องขัดเงา 6″
SP-13

เครื่องขัดสี 6″
SAY-150A

เครื่องขัดไฟฟ้า 4″ รุ่นเก่า
PDA-100C ,
PDP-100C , PDS-100 , G-10 , G-10SA , G-10SB
G-10SB1 , G-10SD , G-10SD1 , G-10SF , G-10SF2 , G-10SR
G10SP

เครื่องขัดไฟฟ้า 4″
PDA-100M , G-10SS ,
PDA 100G (NEW) , G-10SF2 , G-10SK , G-10SS

เครื่องขัดไฟฟ้า 4-1/2″ รุ่นเก่า
PDM-115 , PDP-115 ,
PDS-115 , PDS-115A , G-12
G-12Y ,
G-12SA , G-12SR

เครื่องขัดไฟฟ้า 5″
PDM-125 , G-13SB ,
G-13SR , G-13YB

7x20x17

(ม.ม.)

35-99-022

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเลื่อยวงเดือน 14″ รุ่นเก่า
PS-14-2

7x13x17

(ม.ม.)

35-99-023

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 5-3/8″ รุ่นเก่า
F-40B , F-41 , F-50A

6×6.5×12

(ม.ม.)

35-99-024

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/4″
LU-GN2

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

7x11x17

(ม.ม.)

35-99-025

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องตัดคอนกรีต 4-3/8″ รุ่นเก่า
CM-4SA , CM-4SA2

เครื่องตัดคอนกรีต 4-3/8″ รุ่นใหม่
CM-4SB2

เครื่องตัดคอนกรีต 6″ รุ่นเก่า
CM-6

เครื่องเลื่อย(ทรงสว่าน) 4-17/32″
CR-10V , CR-12V

สว่านโรตารี่-สกัด (25มม.) 1″
PR-25B

สว่านโรตารี่-สกัด (28มม.) 1-3/32″
DH-28Y

สว่านโรตารี่-สกัด (38มม.) 1-1/2″
PR-38E , DH-38SS , DH-38MS
DH-38YB , DH-38YB1

สว่านโรตารี่-สกัด (40มม.) 1-9/16″
DH-40MB , DH-40MR , DH-40YB , DH-42

สว่านโรตารี่ (45มม.) 1-3/4″
DH-45MR

เครื่องสกัดปูน 21/32″
H-41 , H-41SA , H-41SC , PH-40F , PHU-45

เครื่องสกัดปูน 13/16″
H-50 , H-50SA

เครื่องสักดปูน 1″
H-55SA , PH-55A

เครื่องสกัดปูน 1-3/16″
H90S

7x13x17

(ม.ม.)

35-99-026

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเลื่อยตัดโลหะ(แบบองศา) 15″
SR-15

แท่นตัดไฟเบอร์ 12″
CC-12SA , HU-12

แท่นตัดไฟเบอร์ 14″
CC-14SA , HU-14

สว่านโรตารี่-สกัด 1-31/32″
DH-50SA , DH-50SA1 , DH-55SA , PR-50

8x11x17

(ม.ม.)

35-99-027

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/2″ รุ่นเก่า
BU-PN2 , PU-PM2

6.5×7.5×16

(ม.ม.)

35-99-029

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านกระแทก 3/4″ รุ่นเก่า
VTP-19

สว่านโรตารี่-สกัด 5/83
VR-16 , VRV-16

สว่านโรตารี่-สกัด 25/32″
DH-20V

สว่านโรตารี่-สกัด 7/8″
VRT-22 , VRT-22A

สว่านโรตารี่-สกัด 31/32″
DH-25V

6.5×7.5×12

(ม.ม.)

35-99-030

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/4″
D-6B , D-6C

สว่านไฟฟ้า 3/8″
D-10B , D-10C

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

7x17x17

(ม.ม.)

35-99-032

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องขัดเงา 9″ รุ่นเก่า
SAH-230

เครื่องเลื่อย 12-13/32″
CB-75F

7x11x17

(ม.ม.)

35-99-033

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านบล็อก 3/4″
WH-22 , WR-22SA

เครื่องขัดผ้าทรายสายพาน 3×21″
SB-75

เครื่องขัดผ้าทรายสายพาน 4×24″
SB-10T , SB-10V

เครื่องเร้าเตอร์ 1/4″
TR-8

เครื่องเลื่อยวงเดือน 6-1/4″ รุ่นใหม่
C-6 , C-6SS

เครื่องเลื่อยวงเดือน 6-5/8″ รุ่นเก่า
PS-6A , PSU-6

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7-1/4″ รุ่นเก่า
PS-7A

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7-1/4″ รุ่นใหม่
C7

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7-9/32″ รุ่นใหม่
C-7SA , C-7SD , C-7SS , C-7SF

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 3-5/8″ รุ่นเก่า
F-30A

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 3-5/8″ รุ่นใหม่
P-30(S)

7x17x17

(ม.ม.)

35-99-034

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องตัดคอนกรีต (รูปทรงเครื่องขัด 12″)
CM-12Y

แท่นเลื่อยองศาตัดโลหะ 12″
CD-12F

แท่นเลื่อยองศาตัดไม้ 10″
C-10FA , TSB-10

แท่นเลื่อยองศาตัดไม้ 12″
C-12FA

แท่นเลื่อยองศาตัดไม้ 15″
C-15FA , C-15FB , TSB-15

แท่นไสไม้ 12″
P-100F , F-1000A

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7-1/2″
PSU-7

เครื่องเลื่อยวงเดือน 8-1/4″
PDM-8 , PSU-8

เครื่องเลื่อยวงเดือน 9-1/4″
PSM-9 , PSU-9

เครื่องเลื่อยวงเดือน 13″
PSU-13

เครื่องเลื่อยวงเดือน 15″
PS-15A

6.5×7.5×16

(ม.ม.)

35-99-035

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเป่าลม
PB-20

เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น 4-1/2″
SV-12 , SO-100 , SO-110A , SOD-110

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

7x15x17

(ม.ม.)

35-99-036

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องเลื่อยวงเดือน 13-1/8″ รุ่นเก่า
PS-13A

เครื่องเร้าเตอร์ 1/2″ รุ่นเก่า
TR-12

7x13x17

(ม.ม.)

35-99-038

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 3-1/4″
P-20SD

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 5-3/8″
P-40

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 6-3/8″
P-50 , P-50SA

เครื่องเลื่อยโซ่ 12″
CS-28B , CS-280A

เครื่องเลื่อยโซ่ 14″
CS-35B , CS-350A

เครื่องเร้าเตอร์ 1/2″ รุ่นใหม่
TR-12 , M-12SB

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 7″
SAH-180

เครื่องขัดผ้าทรายสายพาน 4-1/4″ รุ่นใหม่
SB-110

เครื่องเลื่อยองศา 10″
C-10FB , C10FCE2 รุ่นปัจจุบัน

เครื่องเลื่อยองศา 12″
C12RSH รุ่นปัจจุบัน

เครื่องเลื่อยวงเดือน 6-5/8″ รุ่นใหม่
C-6SA

เครื่องเลื่อยวงเดือน 7-12″ รุ่นเก่า
PSM-7

เครื่องเลื่อยวงเดือน 9-1/4″ รุ่นใหม่
C-9BA2

เครื่องเลื่อยวงเดือน 13-1/8″ รุ่นเก่า
C-13

เครื่องเลื่อยเซาะร่อง 1-3/8″
PG21SA

เครื่องขัดไฟฟ้า 7″
G-18SC , G-18SD , PDE-180 , G18SS รุ่นปัจจุบัน

เครื่องขัดไฟฟ้า 9″
G-23A , G-23SD , G-23SB , G23SS รุ่นปัจจุบัน

เครื่องขัดคอยาว 5″
GP-13

สว่านโรตารี่ 45มม.
DH-45MR

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

6.5×7.5×12

(ม.ม.)

CODE


35-99-041

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5″
FSV-13YA

เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น 3-5/8″
FSV-10SA

เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น 4-12″
SV-12V , SV-12SE , SV-12SG , SV-12SA , SV-12SD

เครื่องจิ๊กซอว์
FCJ-55 , FCJ-55VA , FCJ-65V3 , CJ-9OVST , CJ-110MV

เครื่องกบไสไม้ไฟฟ้า 3-1/4″
FU-20 , P-20V , P-20SA

สว่านไขควง 1/4″ รุ่นไม่ปรับรอบ
SN-6 , SNG-6 , SNV-6 , W-6SC

สว่านไขควง 1/4″ รุ่นปรับรอบ
W-6V , W-6V1 , W-6VA , W-6VA1 , W-6VB
W-6VF , W-6V3 , W-6VA3

สว่านต๊าปไฟฟ้า 3/16″
UT-5V

สว่านไฟฟ้า 1/4″
LUh-7 , DG-6 , DY-6 , D-6SH

สว่านไฟฟ้า 5/16″
DG-8


สว่านไฟฟ้า 3/8″
DU-10 , DR-10 , DUV-10 , FD-10SA , FD-10SB , D-10C

สว่านไฟฟ้า 3/8″ แบบปรับรอบ L/R
D-10V , D-10V1 , D-10VC , D-10VC2 , D-10VD , D-10VF
DUR-10 , DW-15Y

สว่านไฟฟ้า 3/8″ แบบปรับรอบ-กระแทก L/R
FD-10SA , FD-10VA , FD-10VB , FD-15Y

สว่านไฟฟ้า 3/8″ แบบกระแทก
V-10A , VTV-10 , VTP-10


สว่านไฟฟ้า 1/2″
BUL-SH3

สว่านไฟฟ้า 1/2″ แบบปรับรอบ
DUT-13 , DUV-13 , DMT-13A , D-13V(L/R) , D13-VF(L/R)

สว่านไฟฟ้า 1/2″ แบบปรับกระแทก
V-14 , DV-14 , D-13T

สว่านไฟฟ้า 1/2″ รุ่นเก่า แบบปรับรอบ-กระแทก
DV-13VB , DV-13VSS , FDV-12T

สว่านไฟฟ้า 1/2″ แบบปรับรอบ-กระแทก L/R
FDV-12V


สว่านไฟฟ้า 5/8″ แบบปรับรอบ-กระแทก
DV-16VSS

สว่านไฟฟ้า 5/8″ แบบปรับรอบ-กระแทก L/R
FDV-15V , FDV-16 , FDV-16T , FDV-16VA , FDV-16VB
FDV-16VB2

สว่านโรตารี่ 5/8″
DH-16V


สว่านไฟฟ้า 3/4″ แบบปรับรอบ-กระแทก
VTV-13A , VTP-13 , V-14
VTP-13A , VTP-18 , V-19

สว่านไฟฟ้า 3/4″ แบบปรับรอบ-กระแทก L/R
FDV20VB , DV18V , DV20T , DV20VA
DV-20V1 , DV-20V2 , DV-20V3

สว่านโรตารี่ 25/32″
DH-20VB

สว่านโรตารี่ 7/8″ แบบปรับรอบ L/R
DH-22VB , DH-22PG , DH-22PH

สว่านโรตารี่ 15/16″ แบบปรับรอบ L/R
DH-24PA , DH-24PB , DH-24PC , DH-24VB
DH-24PB3 , DH-24PC3

7x11x17

(ม.ม.)

CODE


35-99-043

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

เครื่องขัดไฟฟ้า 5″
PDM-125A , PDH-125 , G-13SC , G-13SC2

เครื่องขัดไฟฟ้า 6″
PDM-150 , G-15SA , G-15SA2

เครื่องขัดกระดาษทราทกลม 5″
NUS-SR5

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 6″
S-15 , S-15SA , S-15SB

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 7″
SAH-180 , SP-180VA

เครื่องขัดเงา (ใช้กับขนแกะ) 7″
NUP-SR3 , PS-18 , SP-18SB

เครื่องขัดเงา-กระดาษทรายกลม 7″
SAT-180 , SP-18V , SP-18T , SP-18VA , S-18SB

7x17x17

(ม.ม.)

CODE


35-99-044

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

เครื่องขัดไฟฟ้า 7″
PDC-180 ,
PDU-180 , PDU-180L , PDM-180 , PDM-180L

เครื่องขัดไฟฟ้า 9″
PDC-230 ,
PDU-230 , PDU-230L , PDM-230 , PDM-230L

เครื่องขัดไฟฟ้า 7″ รุ่นใหม่
G-18SC , G-18SD , G-18SF ,
PDH-180C , G-18SE , G-18SE2 , G-18SH

เครื่องขัดไฟฟ้า 9″ รุ่นใหม่
G-23SA , G-23SB G23SD
G23SC G23SC2 G23SF

เครื่องเราเตอร์ 1/2″ รุ่นใหม่
M12SA2

แท่นตัดไฟเบอร์ 14″ รุ่นใหม่
CC14SF

IMAGE + SIZE


รูปภาพและขนาด

CODE


35-99-XXX

TOOLS


เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

7x17x17

(ม.ม.)

35-99-045

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องขัดไฟฟ้า 7″
G18SE3

เครื่องขัดไฟฟ้า 9″
G23SC3

8x19x25

(ม.ม.)

35-99-046

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

8.5x11x25

(ม.ม.)

35-99-047

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2 HP

5.3x18x29

(ม.ม.)

35-99-048

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

6×12.5×25

(ม.ม.)

35-99-049

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

6x16x25

(ม.ม.)

35-99-050

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

6.5×7.5×13

(ม.ม.)

35-99-051

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

สว่านไฟฟ้า 1/4″
D6SH

6.5x9x17

(ม.ม.)

35-99-052

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

เครื่องขัดไฟฟ้า 4″
G10SD2

เครื่องขัดไฟฟ้า 4-1/2″
G12SA2

เครื่องขัดไฟฟ้า 5″
G13SB2

5x16x25

(ม.ม.)

35-99-055

แปรงถ่าน
HITACHI
(ฮิตาชิ)

HIKOKI
(ไฮโคคิ)

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 HP

งานช่างไม่ยากอย่างที่คิด
แค่มีเครื่องมือคู่ใจคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความเกี่ยวกับแปรงถ่าน

แปรงถ่าน (Brushes) คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ใช้นำส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างส่วนที่อยู่นิ่งกับที่ (Stator) หรือที่เราเรียกกันว่า ฟิลล์คอย (Field Coil) และส่วนที่หมุน (Rotor) หรือที่เราเรียกว่า ทุ่นอาร์เมเจอร์ (Armature) เพื่อทำให้วงจรไฟฟ้าสมบูรณ์ ส่งกำลังขับให้กับมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor)

ซองถ่าน (Brushes holder) คือ อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญของวงจรไฟฟ้า โดยซองถ่านมีหน้าที่ยึดติดแปรงถ่านด้านที่มีสปริงและทองแดงไว้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้ส่วนที่เป็นคาร์บอนสัมผัสติดกับคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ในการรับและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์

คาร์บอนและกราไฟต์ (Carbon & Graphite) แปรงถ่านส่วนใหญ่ถูกผลิตโดยใช้คาร์บอน และกราไฟต์เป็นหลัก โดยแปรงถ่านคาร์บอนทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ มักใช้ในเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก แปรงถ่านแกรไฟต์ทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์และนำไปให้ความร้อนจนแปรสภาพเป็นแกรไฟต์ แปรงถ่านชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีและนิยมใช้กันแพร่หลาย

แปรงถ่านโลหะแกรไฟต์ (Metal Graphite) เป็นแปรงถ่านชนิดพิเศษที่สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าสูงได้ดี เหมาะกับเครื่องมือที่มี slip ring เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ มักพบใช้งานกับไดนาโม เครื่องปั่นไฟ

แปรงถ่าน ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ชิ้น คือ

 1. แท่งถ่านคาร์บอน แกรไฟต์ โลหะแกรไฟต์(ทองแดงผสมแกรไฟต์)
 2. สายทองแดง
 3. ขั้วต่อสายทองแดง
 4. สปริง

แปรงถ่านถูกแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ได้แก่

 1. Electrographite brushes อิเล็กโทรกราไฟต์ เป็นแปรงถ่านเกรดที่นิยมใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ด้วยคุญสมบัติการหล่อลื่นที่ดี มีการระบายความร้อนที่ดี ทนต่อแรงเสียดทานลดการสึกกร่อนของคอมมิวเตเตอร์และแหวนลื่นได้ดี ทำงานได้ดีทุกย่านแรงดันไฟฟ้า และคงยังประสิทธิภาพสูงที่การใช้กระแสไฟฟ้าสูง แรงดันไฟฟ้าสูง และความเร็วสูง สามารถทำงานภายใต้ภาระหนักได้ดี
 2. Carbon Graphite brushes คาร์บอนกราไฟต์ เกิดจากการผสมกันของกราไฟไต์และปิโตรเลียมโค้ก (petcoke,petroleum) หล่อขึ้นเป็นก้อนที่ความร้อนสูง จึงมีเนื้อแข็งและทนทาน ทำให้แปรงถ่านนี้สามารถทนต่อการใช้งานหนักได้ดี มีความต้านทานที่สูง  เหมาะใช้งานกับเครื่องมือรุ่นเก่า ที่มีความเร็วต่ำ กระแสไม่สูงมากนัก เช่นเครื่องจักรคอมมิวเตเตอร์ Commutator machine
 3. Natural graphite brushes แปรงถ่านที่ประกอบด้วยกราไฟต์ธรรมชาติหรือกราไฟต์เทียมที่หลอมรวมกันมีลักษณะแปรงที่อ่อนนุ่ม กราไฟต์ธรรมชาติมักประกอบขึ้นจากขี้เถ้าทำให้มีความพรุนต่ำ ซึ่งช่วยให้แปรงมีฤทธิ์กัดกร่อนที่ดีและไม่ทำให้เครื่องสกปรก คุณสมบัติเหล่านี้ส่งผลให้คอมมิวเตเตอร์หรือวงแหวนลื่นได้รับการปกป้องระหว่างการทำงานในบรรยากาศที่ปนเปื้อนได้ดีมาก เหมาะกับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง
 4. Resin graphite brushes เป็นแปรงถ่านที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงถึงสูงมากกว่าชนิดอื่นๆ ผลิตขึ้นจากกราไฟต์ผสมกับเรซินแบบเทอร์โมเซ็ตติง ผสมเข้าด้วยกันโดนการกดอัดและทำให้เป็นโพลีเมอร์ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม คุณสมบัติแข็งแรงและทนทานสูงมาก การสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ เหมาะกับเครื่องที่ใช้งานกระแสไฟฟ้าต่ำ
 5. Metal graphite แปรงชนิดนี้ทำจากกราไฟต์ธรรมชาติและผงโลหะ ซึ่งทองแดงเป็นองค์ประกอบโลหะที่ใช้มากที่สุด แต่ก็ยังใช้ดีบุก เงิน และตะกั่วบ้าง เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ จึงใช้งานได้ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำและทำต่อกระแสไฟฟ้าได้สูง สามารถใช้งานได้หลากหลายเครื่องมือ มักพบในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอมมิวเตเตอร์ ไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

ปัจจัยที่ทำให้แปรงถ่านเสียไว

1. ความผิดปกติที่เกิดกับแปรงถ่าน

 • ติดตั้งแปรงถ่านไม่ดี เกิดการลัดวงจร (Spark)
 • เลือกใช้งานแปรงถ่านผิดเกรด
 • หน้าสัมผัสของแปรงถ่านไม่เรียบ
 • สปริง และลวดทองแดงเสียหาย
 • ซองใส่แปรงถ่านเสียหาย

2. ความผิดปกติที่เกิดกับคอมมิวเตเตอร์

 • หน้าสัมผัสเปื้อนน้ำมัน
 • หน้าสัมผัสสึกกร่อน ไม่เรียบ
 • ฉนวนไมก้า (Mica) หลุดออกมา

3. ความผิดปกติที่เกิดกับมอเตอร์

 • การสั่นสะเทือนบนตัวมอเตอร์และโหลด (Load) ที่มากเกินไป
 • สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ลม ฝุ่น น้ำมัน จารบี

การดูแลรักษาแปรงถ่าน

 • ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟที่ซองถ่าน และแปรงถ่าน
 • เช็คระยะห่างของซองถ่าน ควรห่างประมาณ5มิล.
 • เช็คแรงกดของสปริง
 • เพียงทำความสะอาดฝุ่นออกจากมอเตอร์
 • เช็ดคราบสกปรกออกจากมอเตอร์

อายุการใช้งานแปรงถ่าน

โดยปกติแล้วแปรงถ่านในเครื่องมือไฟฟ้า จะมีอายุการใช้งาน 1-2ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นกัน หากใช้งานบ่อยตัวแปรงถ่านจะเกิดการสึกกร่อนเร็ว และผิวสัมผัสเสียหายไว ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการของแปรงถ่านที่ใกล้หมดได้จาก อาการเหล่านี้ Click

แปรงถ่านหมดดูยังไง

เนื่องจากอายุการใช้งานของแปรงถ่านนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน เรามีวิธีเช็คง่ายๆ ว่าแปรงถ่านของคุณใกล้หมดแล้วหรือยัง

 1. ให้ลองเปิดใช้งานเครื่องมือ หากเปิดเครื่องไม่ได้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า เป็นสัญญานว่าแปรงถ่านหมด
 2. เมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ แล้วพบว่าเครื่องมือทำงานไม่ต่อเนื่อง มีอาการสะดุด เป็นสัญญานว่าแปรงถ่านคุณนั้นใกล้หมดแล้ว

หากเกิด 2 อาการนี้อย่าเพิ่งตกใจ เครื่องมือของคุณไม่ได้เสีย อาจจะแค่ แปรงถ่านหมด เท่านั้น

การเปลี่ยนแปรงถ่านคาร์บอน

ทำได้ง่ายๆ เปลี่ยนเสร็จใน5นาที เพียงทำขั้นตอนดังนี้

เนื่องจากแปรงถ่านเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการนำส่งกระแสไฟฟ้า จึงพบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด ซึ่งเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปรงถ่านได้บริเวณมอเตอร์ของเครื่องมือ เครื่องใช้เหล่านั้น ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดฝาเครื่องมือ เครื่องจักร
 2. มองหาบริเวณที่มี ทุ่น และฟิลคอย
 3. บริเวณคอมมิวเตเตอร์ของทุ่น จะมีซองถ่านอยู่
 4. ให้เปิดซองถ่าน และนำแปรงถ่านอันเก่าออก
 5. ทำความสะอาดภายในเครื่องมือ เป่าฝุ่นและเช็ดคราบสกปรกออก
 6. ตรวจเช็คขั้วสายไฟ สปริง และถ่านของแปรงถ่านใหม่ก่อนใช้งาน
 7. ใส่แปรงถ่านใหม่เข้าไป โดยใส่ด้านที่มีขั้วทองแดงเข้าด้านในซองถ่าน และนำด้านเนื้อถ่านคาร์บอนไว้ฝั่งคอมมิวเตเตอร์
 8. ประกอบเครื่องมือกลับเหมือนเดิม และทดสอบการใช้งาน
 9. แนะนำให้เปิดใช้งานที่ความเร็วรอบต่ำ เป็นเวลา 3-5นาที เพื่อให้แปรงถ่านเข้าที่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ