ลูกปืนเครื่องมือไฟฟ้า ตลับฝายางสองข้าง ยี่ห้อSAKAEI ใช้ประกอบในส่วนของเครื่องจักรกล ทั่วไป
(ขาย1กล่อง10ชิ้น)