รหัสสินค้า Talon

  • 35-22-001
  • 35-22-002
  • 35-22-003

รหัสสินค้า เครื่องเป่าผม (Hair dryer)

  • 35-24-001
  • 35-24-002