500.00 ฿

สำหรับ Makita รุ่น 1125 , 1912B , 3606 , 3608B , 3620 , 3621 , 3621A ฯลฯ